ดู: 8056|ตอบกลับ: 2

Generic (เจนนีริค)

[คัดลอกลิงก์]
Avatar
Sword Training
Max Lv : 5
Prereq : None (Genetic basic skill)
Type : Passive
Desc : เพิ่ม Attack Power , Hit และ ASPD เมื่อใช้อาวุธประเภท One Hand Swords และ Daggers ให้สูงขึ้น
[Level 1] : Attack Power + 10 / Hit Rate + 3 / Attack Speed + 1%
[Level 2] : Attack Power + 20 / Hit Rate + 6 / Attack Speed + 2%
[Level 3] : Attack Power + 30 / Hit Rate + 9 / Attack Speed + 3%
[Level 4] : Attack Power + 40 / Hit Rate + 12 / Attack Speed + 4%
[Level 5] : Attack Power + 50 / Hit Rate + 15 / Attack Speed + 5%

Cart Remodeling
Max Lv : 5
Prereq: None (Genetic basic skill)
Type : Passive
Desc: ปรับแต่งรถเข็นของผู้ใช้ , เพิ่มน้ำหนักสูงสุด , เพิ่มความแม่นยำเมื่อใช้สกิล Cart Revolution , Cart Tornado และ Cart Cannon
[Level 1] : Weight + 500 / Cart Skill Hit + 4
[Level 2] : Weight + 1000 / Cart Skill Hit + 8
[Level 3] : Weight + 1500 / Cart Skill Hit + 12
[Level 4] : Weight + 2000 / Cart Skill Hit + 16
[Level 5] : Weight + 2500 / Cart Skill Hit + 20

Cart Tornado
Max Lv : 5
Prereq : Cart Remodeling 1
Type : Active / Damage
Desc : เหวี่ยงรถเข็นรอบๆตัวและกระแทกเป้าหมายในระยะ 5 x 5 ช่อง ให้กระเด็นถอยหลัง 2 ช่องและติดสถานะ Stun , ต้องการรถเข็นในการใช้สกิลนี้
สกิล Cart Remodeling สามารถเพิ่มความรุนแรงของสกิลนี้ได้อย่างมาก
[Level 1] : Attack Power 150% + Cart Remodeling Level
[Level 2] : Attack Power 200% + Cart Remodeling Level
[Level 3] : Attack Power 250% + Cart Remodeling Level
[Level 4] : Attack Power 300% + Cart Remodeling Level
[Level 5] : Attack Power 350% + Cart Remodeling Level

Cart Cannon
Max Lv : 5
Prereq : Cart Remodeling 2
Type : Active / Damage
Desc : ยิงกระสุนปืนจากรถเข็นสร้างความเสียหายอย่างมากแก่ 1 เป้าหมาย , ต้องการรถเข็นในการใช้สกิลนี้
สกิล Cart Remodeling และค่า INT ของผู้ใช้สามารถเพิ่มความรุนแรงของสกิลนี้ได้อย่างมา ก
[Level 1] : Attack Power 400% + Cart Remodeling Level
[Level 2] : Attack Power 450% + Cart Remodeling Level
[Level 3] : Attack Power 500% + Cart Remodeling Level
[Level 4] : Attack Power 550% + Cart Remodeling Level
[Level 5] : Attack Power 600% + Cart Remodeling Level

Cart Boost
Max Lv : 5
Prereq : Cart Remodeling 3
Type : Self Buff
Desc : เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ และ Attack Power เป็นเวลา 90 วินาที , ต้องการรถเข็นในการใช้สกิลนี้
[ Skill Icon : ]
[Level 1] : Movement Speed + 50% / Attack Power + 10
[Level 2] : Movement Speed + 50% / Attack Power + 20
[Level 3] : Movement Speed + 75% / Attack Power + 30
[Level 4] : Movement Speed + 75% / Attack Power + 40
[Level 5] : Movement Speed + 100% / Attack Power + 50

Thorn Trap
Max Lv : 5
Prereq : Special Pharmacy 2
Type : Special / Damage
Desc : โยนกัปดักพืชหนามแหลมลงบนพื้นทำให้เป้าหมายเคลื่อนที ่ไม่สะดวก , หากเป้าหมายยืนอยู่บน Trap จะได้รับความเสียหายตลอดเวลา
และหากเป้าหมายได้รับความเสียหายจากการโจมตี ธาตุไฟ กับดักจะถูกทำลาย
[ ต้องการ : Thorny Seed 1 ea ]
[Level 1] : ระยะเวลา 10 วินาที
[Level 2] : ระยะเวลา 12 วินาที
[Level 3] : ระยะเวลา 14 วินาที
[Level 4] : ระยะเวลา 16 วินาที
[Level 5] : ระยะเวลา 18 วินาที

Blood Sucker
Max Lv : 5
Prereq : Special Pharmacy 3
Type : Special / Damage
Desc : หว่านเมล็ดพืชสูบเลือดลงบนเป้าหมาย , เมื่อเป้าหมายได้รับความเสียหาย ผู้ใช้จะได้รับHP บางส่วน , สามารถใช้งานพร้อมกันได้ 3 เป้าหมาย
หากผู้ใช้และเป้าหมายอยู่ห่างกันเกิน 12 ช่องผลของสกิลจะถูกยกเลิก
[ ต้องการ : Blood Sucker Seed 1 ea ]
[Level 1] : ระยะเวลา 20 วินาที
[Level 2] : ระยะเวลา 22 วินาที
[Level 3] : ระยะเวลา 24 วินาที
[Level 4] : ระยะเวลา 26 วินาที
[Level 5] : ระยะเวลา 28 วินาที

Spore Explosion
Max Lv : 5
Prereq : Special Pharmacy 4
Type : Special / Damage
Desc :โปรยผงสปอร์เห็ดระเบิดลงบนเป้าหมาย , หลังจากผ่านไปครู่หนึ่ง สปอร์เห็ดจะระเบิด โดยจะไม่ได้สร้างความเสียหายแก่เป้าหมาย
แต่จะสร้างความเสียหายทางเวทย์มนต์ให้แก่ทุกๆคนที่อย ู่รอบๆเป้าหมาย , สกิลเลเวลจะช่วยเพิ่มระยะของสกิลนี้ได้
[ ต้องการ : Explosive Mushroom Spore 1 ea ]
[Level 1] : ระยะ 3x3 ช่อง / 2 วินาทีก่อนระเบิด
[Level 2] : ระยะ 5x5 ช่อง / 2 วินาทีก่อนระเบิด
[Level 3] : ระยะ 7x7 ช่อง / 3 วินาทีก่อนระเบิด
[Level 4] : ระยะ 9x9 ช่อง / 3 วินาทีก่อนระเบิด
[Level 5] : ระยะ 1x11 ช่อง / 4 วินาทีก่อนระเบิด

Wall of Thorns
Max Lv : 5
Prereq : Special Pharmacy 4
Type : Special / Damage
Desc : สร้างกำแพงพืชหนามขึ้นรอบๆ ตัวเป้าหมาย หากเป้าหมายสัมผัสกำแพงหนาม จะได้รับความเสียหาย , กำแพงนี้สามารถถูกโจมตีได้ และเมือ่ได้รับความเสียหายมากถึงที่กำหนด กำแพงจะหายไป
หากำแพงหนามได้รับความเสียหายธาตุไฟ กำแพงหนามจะกลายเป็น Fire Wall สามารถใช้ได้ทีละ 1 กำแพงเท่านั้น
[ ต้องการ : Thorny Seed 1 ea ]
[ Skill Icon : ]
[Level 1] : ระยะเวลา 10 วินาที
[Level 2] : ระยะเวลา 11 วินาที
[Level 3] : ระยะเวลา 12 วินาที
[Level 4] : ระยะเวลา 13 วินาที
[Level 5] : ระยะเวลา 14 วินาที

Crazy Weed
Max Lv : 10
Prereq : Thorn Trap 3
Type : Active / Damage
Desc : เรียกพืชดุร้ายออกมา สร้างความเสียหาย ธาตุดิน แก่ทุกเป้าหมายในระยะ และทำลาย Trap ในบริเวณรอบ ๆ
สกิลเลเวลที่เพิ่มขึ้นจะช่วยเพิ่มความเสียหายและจำนว น Plant ที่สามารถเรียกออกมาได้
[Level 1] : Attack Power 600% / 3 Plants
[Level 2] : Attack Power 700% / 4 Plants
[Level 3] : Attack Power 800% / 4 Plants
[Level 4] : Attack Power 900% / 5 Plants
[Level 5] : Attack Power 1000% / 5 Plants
[Level 6] : Attack Power 1100% / 6 Plants
[Level 7] : Attack Power 1200% / 6 Plants
[Level 8] : Attack Power 1300% / 7 Plants
[Level 9] : Attack Power 1400% / 7 Plants
[Level 10] : Attack Power 1500% / 8 Plants

Demonic Fire
Max Lv : 5
Prereq : Spore Explosion 3
Type : Active / Damage
Desc : ขว้างขวด Bottle Grenade ทำให้เกิดทะเลเพลิงขึ้น , เป้าหมายที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวจะได้รับความเสียหาย อย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสติดสถานะ Burning
[ ต้องการ : Bottle Grenade 1 ea ]
[Level 1] : Fire Element Magic Damage 130% / ระยะเวลา 10 วินาที / Burning Chance 8%
[Level 2] : Fire Element Magic Damage 150% / ระยะเวลา 12 วินาที / Burning Chance 12%
[Level 3] : Fire Element Magic Damage 170% / ระยะเวลา 14 วินาที / Burning Chance 16%
[Level 4] : Fire Element Magic Damage 190% / ระยะเวลา 16 วินาที / Burning Chance 20%
[Level 5] : Fire Element Magic Damage 210% / ระยะเวลา 18 วินาที / Burning Chance 24%

Fire Expansion
Max Level : 5
Prereq : Demonic Fire 3
Type : Active / Special / Damage
Desc : หากใช้สกิลสกิลนี้ลงบนบริเวณทะเลเพลงของสกิล Demonic Fire จะทำให้เป้าหมายที่อยู่ในบริเวณของสกิล ได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นตามเลเวลของสกิล
[Level 1] : 1 Oil Bottle - Demonic Fire Damage + 50% / ระยะเวลา + 10 วินาที
[Level 2] : 1 Explosive Powder - เพิ่มความเสียหายของสกิลตามค่า INTผู้ใช้ / ยกเลิกผลของ Demonic Fire
[Level 3] : 1 Smokescreen Powder - Demonic Fire จะเปลี่ยนเป็น Smokescreen / ลดระยะการโจมตีระยะไกล / เพิ่มอัตราการหลบหลีก
[Level 4] : 1 Tear Gas - Demonic Fire จะเปลี่ยนเป็น Teargas / ลด HP อย่างต่อเนื่อง , ลดความแม่นยำ , ลดอัตราการหลบหลีก
[Level 5] : 1 Acid Bottle - Demonic Fire จะเปลี่ยนเป็น Acid Demonstration / ผลของสกิลเทียบเท่าผลจากสกิล Acid Demonstration ที่เราเรียนรู้

Hell's Plant
Max Level : 5
Prereq : Blood Sucker 3
Type : Active / Special / Damage
Desc : เรียกเมล็ดพืชจากนรกขึ้นสู่พื้นดิน , หากทำการจู่โจมใส่เป้าหมายที่อยู่ใกล้เมล็ดพืชนี้ เป้าหมายจะมีโอกาสติดสถานะ Stun และ Bleeding
[Level 1] : Max Summons 2 / Bleeding 10% / Stun 30%
[Level 2] : Max Summons 3 / Bleeding 15% / Stun 40%
[Level 3] : Max Summons 4 / Bleeding 20% / Stun 50%
[Level 4] : Max Summons 5 / Bleeding 25% / Stun 60%
[Level 5] : Max Summons 6 / Bleeding 30% / Stun 70%

Howling of Mandragora
Max Lv : 5
Prereq : Hell's Plant 3
Type : Active / Special / Damage
Desc : ปลุกชีพแมนดราโกร่าจากผืนดินสร้างเสียงกรีดร้องอันร้ ายกาจ , ลดค่า INT ของเป้าหมายและดูดกลืน SP , เพิ่ม Fix Casting Time ของเป้าหมายให้มากขึ้น
โอกาสสำเร็จขึ้นอยู่กับค่า VIT และ LUK ของเป้าหมาย
[Level 1] : INT - 10 / SP - 30% / Success Rate 45%
[Level 2] : INT - 15 / SP - 35% / Success Rate 55%
[Level 3] : INT - 20 / SP - 40% / Success Rate 65%
[Level 4] : INT - 25 / SP - 45% / Success Rate 75%
[Level 5] : INT - 30 / SP - 50% / Success Rate 85%

Change Material
Max Lv : 1
Prereq : None (Genetic Basic Skill)
Type : Active
Desc : ผสมไอเทม 2 ชนิดเพื่อสร้างเป็นไอเทมชิ้นใหม่ อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถสร้างไอเทมบางอย่างได้ , หากผู้ใช้ไม่ทราบชื่อของไอเทมและ ส่วนประกอบที่ถูกต้องในการผสม สกิลจะล้มเหลว
มีคำบอกเล่าว่า สูตรผสมไอเทมนั้นอยู่ในสถานที่บางแห่งในโลกนี้

Mix Cooking
Max Lv : 2
Prereq : None (Genetic Basic Skill)
Type : Active
Desc : ผสมวัตุดิบเพื่อประกอบเป็นอาหารที่อร่อยอย่างไม่น่าเ ชื่อ , หากใช้สกิล Mix Cooking เลเวล 2 จะสามารถประกอบอาหารได้ครั้งละ 10 ชิ้น
ต้องการ Cooking Book และ ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาหารนั้นๆ ในการใช้สกิล
ไอเท็มเอาไว้ปาของคลาส 3 Generic

Apple Bomb

แอปเปิ้ลผลเล็กที่มีผงระเบิดอยู่อัดแน่น , มันไม่มีพลังมากแต่สามารถใช้งานได้คล่องมือ
Type : Throwing
Attack : 0
Weight : 0.1
Element : Neutral

Coconut Bomb

ระเบิดที่ประกอบขึ้นจากเปลือกแข็งของลูกมะพร้าว
Type : Throwing
Attack : 0
Weight : 0.1
Element : Neutral

Melon Bomb

ระเบิดที่สร้างขึ้นจากน้ำหวานเหนียวๆของเมล่อน
Type: Throwing
Attack : 0
Weight : 0.1
Element : Neutral

Pineapple Bomb

ระเบิดที่สร้างจากเปลือกแข็งๆของสัปปะรด ซึ่งมันจะแตกเป็นชิ้นๆ เมื่อระเบิด
Type : Throwing
Attack : 0
Weight : 0.1
Element : Neutral

Banana Bomb

Type : Throwing
Attack : 0
Weight : 0.1
Element : Neutral

Black Lump

ก้อนวัตถุสีดำ มันเจ็บมากถ้าถูกขว้างใส่
Type : Throwing
Attack : 0
Weight : 1
Element : Neutral

Hard Black Lump

ก้อนวัตถุสีดำ ที่เข้มข้นกว่าเดิม ถ้าโดนขว้างใส่คงจะเจ็บแบบสุดๆ
Type : Throwing
Attack : 0
Weight : 1
Element : Neutral

Extremely Hard Black Lump

ก้อนวัตถุสีดำที่เข้มข้นสุดๆ มันเลวร้ายมาก ถ้าหากโดนสิ่งนี้ขว้างใส่
Type : Throwing
Attack : 0
Weight : 1
Element : Neutral

Mysterious powder

ผงประหลาด ที่คุณไม่รู้ว่าจะมีเกิดอะไรขึ้น
Type : Throwing
Attack : 0
Weight : 0.1
Element : Neutral

Throwing Boost500

Boost500 ที่ปรับแต่งเพื่อการขว้าง ช่วยเพิ่มค่า ASPD แก่เป้าหมาย
Type : Throwing
Attack : 0
Weight : 1
Element : Neutral

Throwing Full Swing K

Full Swing K ที่ปรับแต่งเพื่อการขว้าง ช่วยเพิ่มค่า Attack Power แก่เป้าหมาย
Type : Throwing
Attack : 0
Weight : 1
Element : Neutral

Throwing Manaplus

Manaplus ที่ปรับแต่งเพื่อการขว้าง ช่วยเพิ่มค่า Magic Attack Power แก่เป้าหมาย
Type : Throwing
Attack : 0
Weight : 1
Element : Neutral

Throwing Cure Free

Cure Free ที่ปรับแต่งเพื่อการขว้าง ช่วยฟื้นฟู HP อย่างมากแก่เป้าหมาย
Type: Throwing
Attack : 0
Weight : 1
Element : Neutral

Throwing Muramura M

Muramura M ที่ปรับแต่งเพื่อการขว้าง ช่วยเพิ่ม Max HP แก่เป้าหมาย
Type : Throwing
Attack : 0
Weight : 1
Element : Neutral

Throwing Falmons F

Falmons F ที่ปรับแต่งเพื่อการขว้าง ช่วยเพิ่ม Max SP แก่เป้าหมาย
Type : Throwing
Attack : 0
Weight : 1
Element : Neutral

Throwing Increase HP Potion (Small)

Increase HP Potion ที่ปรับแต่งเพื่อการขว้าง ช่วยเพิ่ม Max HP และฟื้นฟู HP 2% แก่เป้าหมาย
Type : Throwing
Attack : 0
Weight : 1
Element : Neutral

Throwing Increase HP Potion (Medium)

Increase HP Potion ที่ปรับแต่งเพื่อการขว้าง ช่วยเพิ่ม Max HP และฟื้นฟู HP 3% แก่เป้าหมาย
Type : Throwing
Attack : 0
Weight : 1
Element : Neutral

Throwing Increase HP Potion (Large)

Increase HP Potion ที่ปรับแต่งเพื่อการขว้าง ช่วยเพิ่ม Max HP และฟื้นฟู HP 5% แก่เป้าหมาย
Type : Throwing
Attack : 0
Weight : 1
Element : Neutral

Throwing Increase SP Potion (Small)

Increase SP Potion ที่ปรับแต่งเพื่อการขว้าง ช่วยเพิ่ม Max SP และฟื้นฟู SP 2% แก่เป้าหมาย
Type : Throwing
Attack : 0
Weight : 1
Element : Neutral

Throwing Increase SP Potion (Medium)

Increase SP Potion ที่ปรับแต่งเพื่อการขว้าง ช่วยเพิ่ม Max SP และฟื้นฟู SP 4% แก่เป้าหมาย
Type : Throwing
Attack : 0
Weight : 1
Element : Neutral

Throwing Increase SP Potion (Large)

Increase SP Potion ที่ปรับแต่งเพื่อการขว้าง ช่วยเพิ่ม Max SP และฟื้นฟู SP 8% แก่เป้าหมาย
Type : Throwing
Attack : 0
Weight : 1
Element : Neutral

Throwing Concentrated White Potion Z

Concentrated White Potion Z ที่ปรับแต่งเพื่อการขว้าง ฟื้นฟู HP อย่างมาก และเพิ่มอัตราการฟื้นฟู HP ตามธรรมชาติ แก่เป้าหมาย
Type : Throwing
Attack : 0
Weight : 1
Element : Neutral

Throwing Vitata500

Vitata500 ที่ปรับแต่งเพื่อการขว้าง ฟื้นฟู SP อย่างมาก และเพิ่มอัตราการฟื้นฟู SP ตามธรรมชาติ แก่เป้าหมาย
Type : Throwing
Attack : 0
Weight : 1
Element : Neutral

Throwing Ceromain Soup

Ceromain Soup ที่ปรับแต่งเพื่อการขว้าง ฟื้นฟู HP อย่างมาก และเพิ่มค่า ASPD เล็กน้อย แก่เป้าหมาย
Type : Throwing
Attack : 0
Weight : 1
Element : Neutral

Throwing Savage Full Roast

Savage Full Roast ที่ปรับแต่งเพื่อการขว้าง ช่วยเพิ่มค่า STR แก่เป้าหมาย
Type : Throwing
Attack : 0
Weight : 1
Element : Neutral

Throwing Cocktail Warg Blood

Cocktail Warg Blood ที่ปรับแต่งเพื่อการขว้าง ช่วยเพิ่มค่า INT แก่เป้าหมาย
Type : Throwing
Attack : 0
Weight : 1
Element : Neutral

Throwing Minor Stew

Minor Stew ที่ปรับแต่งเพื่อการขว้าง ช่วยเพิ่มค่า VIT แก่เป้าหมาย
Type : Throwing
Attack : 0
Weight : 1
Element : Neutral

Throwing Siroma Iced Tea

Siroma Iced Tea ที่ปรับแต่งเพื่อการขว้าง ช่วยเพิ่มค่า DEX แก่เป้าหมาย
Type : Throwing
Attack : 0
Weight : 1
Element : Neutral

Throwing Drosera Herb Salad

Drosera Herb Salad ที่ปรับแต่งเพื่อการขว้าง ช่วยเพิ่มค่า AGI แก่เป้าหมาย
Type : Throwing
Attack : 0
Weight : 1
Element : Neutral

Throwing Petite Tail Soup

Petite Tail Soup ที่ปรับแต่งเพื่อการขว้าง ช่วยเพิ่มค่า LUK แก่เป้าหมาย
Type : Throwing
Attack : 0
Weight : 1
Element : Neutral

Throwing Black Mass

Black Mass ที่ปรับแต่งเพื่อการขว้าง ลด All Status ของเป้าหมาย
Type : Throwing
Attack : 0
Weight : 1
Element : Neutral

อาหารที่สามารถปรุงได้

Quote
Savage Full Roast

หมูป่าย่างทั้งตัวกับส่วนประกอบจากธรรมชาติ
เพิ่มค่า STR 20 ~ 30 จุด
ระยะเวลา 30 นาที
Weight: 5

Cocktail Warg Blood

คอคเทลสีแดงสด มีข่าวลือว่ามันใช้ เลือดของหมาป่า เป็นส่วนประกอบ
เพิ่มค่า INT 20 ~ 30 จุด
ระยะเวลา 30 นาที
Weight: 5

Minor Stew

สตูวที่ดูน่ากิน ประกอบด้วยเนื้อสัตว์ที่ต้มจนเปื่อย
เพิ่มค่า VIT 20 ~ 30 จุด
ระยะเวลา 30 นาที
Weight: 5

Siroma Iced Tea

เครื่องดื่มมหัศจรรย์ที่ทำจากเกล็ดน้ำแข็ง
เพิ่มค่า DEX 20 ~ 30 จุด
ระยะเวลา 30 นาที
Weight: 5

Drosera Herb Salad

อาหารที่ดูเหมือนงานศิลปะ ใช้วัตถุดิบหายากจาก นคร Arunafeltz
เพิ่มค่า AGI 20 ~ 30 จุด
ระยะเวลา 30 นาที
Weight: 5


Petite Tail Noodles

บะหมี่สไตล์เกาหลี ที่ปรุงขึ้นอย่างพิถีพิถันจาก Gefen
เพิ่มค่า LUK 20 ~ 30 จุด
ระยะเวลา 30 นาที
Weight: 5


Black Mass

ก้อนวัตถุสีดำที่ส่งกลื่นไม่ดี , มันดูเหมือนเป็นอาหารที่ไม่ประสบความสำเร็จในการทำ
ลด All Status 5 ~ 10 จุด
ระยะเวลา 30 นาที
Weight: 5

Potion ใหม่ที่สร้างได้

Quote
Cure Free

Potion ที่ช่วยฟื้นฟู HP อย่างมาก , รักษาสถานะ Cursed , Silence และ Bleeding
Weight: 1

Boost500

Potion ที่ช่วยเพิ่มค่า ASPD ได้เล็กน้อย
ระยะเวลา 500 วินาที
Weight: 1

Full Swing K

Potion ที่ช่วยเพิ่มค่า Attack Power ได้เล็กน้อย
ระยะเวลา 500 วินาที
Weight: 1

Manaplus

Potion ที่ช่วยเพิ่มค่า Magic Attack Power ได้เล็กน้อย
ระยะเวลา 500 วินาที
Weight: 1

Muramura M

Potion ที่ช่วยเพิ่มค่า Max HP ได้เล็กน้อย
ระยะเวลา 500 วินาที
Weight: 1

Falmons F

Potion ที่ช่วยเพิ่มค่า Max SP ได้เล็กน้อย
ระยะเวลา 500 วินาที
Weight: 1

HP Increase Potion (Small)

Potion ที่ช่วยเพิ่มค่า Max HP ได้เล็กน้อย , ฟื้นฟู HP 2%
ระยะเวลา 500 วินาที
Weight: 1

HP Increase Potion (Medium)

Potion ที่ช่วยเพิ่มค่า Max HP ได้เล็กน้อย , ฟื้นฟู HP 3%
ระยะเวลา 500 วินาที
Weight: 1

HP Increase Potion (Large)

Potion ที่ช่วยเพิ่มค่า Max HP ได้เล็กน้อย , ฟื้นฟู HP 5%
ระยะเวลา 500 วินาที
Weight: 1

SP Increase Potion (Small)

Potion ที่ช่วยเพิ่มค่า Max SP ได้เล็กน้อย , ฟื้นฟู SP 2%
ระยะเวลา 500 วินาที
Weight: 1

SP Increase Potion (Medium)

Potion ที่ช่วยเพิ่มค่า Max SP ได้เล็กน้อย , ฟื้นฟู SP 4%
ระยะเวลา 500 วินาที
Weight: 1

SP Increase Potion (Large)

Potion ที่ช่วยเพิ่มค่า Max SP ได้เล็กน้อย , ฟื้นฟู SP 8%
ระยะเวลา 500 วินาที
Weight: 1

Concentrated White Potion Z

ฟื้นฟู HP อย่างมาก และเพิ่มอัตราการฟื้นฟู HP ตามธรรมชาติ 20%
ระยะเวลา 500 วินาที
Weight: 1

Vitata500

ฟื้นฟู SP อย่างมาก และเพิ่มอัตราการฟื้นฟู SP ตามธรรมชาติ 20%
ระยะเวลา 500 วินาที
Weight: 1

Concentrated Ceromain Soup

ฟื้นฟู HP อย่างมาก และเพิ่มค่า ASPD เล็กน้อย
ระยะเวลา 500 วินาที
Weight: 1

ไอเทมประกอบการใช้สกิลและส่วมผสมในการสร้างไอเทมของ Genetic ]
Plant Genetic Cultivation Guide

หนังสือคู่มือสำหรับการเพาะเลี้ยง Thorny Seeds , Blood Sucker Seeds และ Explosive Mushroom Spores
Thorny Seed : 10x Thorny Fruit
Blood Sucker : 10x Man-eater Root
Explosive Mushroom Spore : 10x Mushroom Spore, 5x Poison Mushroom Spore, 2x Black Powder

Improved Potion Creation Manual

หนังสือคู่มือสำหรับการสร้าง Concentrated White Potion Z , Vitata500 และ Concentrated Ceromain Soup
Concentrated White Potion : 10x Test Tubes, 5x White Potions
Vitata500 : 10x Test Tubes, 10x White Potions
Concentrated Ceromain Soup : 10x Test Tubes, 15x White Potions

Apple Bomb Guidebook

หนังสือคู่มือสำหรับการสร้าง Apple Bombs
ส่วนผสม : Apple + Scell + Dark Powder + Detonator
Weight : 1

Pineapple Bomb Guidebook

หนังสือคู่มือสำหรับการสร้าง Pineapple Bombs
ส่วนผสม : Pineapple + Cactus Needle + 3x Dark Powder + Detonator
Weight : 1

Coconut Bomb Guidebook

หนังสือคู่มือสำหรับการสร้าง Coconut Bombs
ส่วนผสม : Coconut + 2x Dark Powder + Detonator
Weight: 1

Melon Bomb Guidebook

หนังสือคู่มือสำหรับการสร้าง Melon Bombs.
ส่วนผสม : Melon + Sticky Mucus + 2x Dark Powder + Detonator
Weight: 1

Banana Bomb Guidebook

หนังสือคู่มือสำหรับการสร้าง Banana Bombs
ส่วนผสม : Banana + Mold Powder + 4x Dark Powder + Detonator
Weight: 1

Bloodsucking Plant Seed

วัตถุที่ดูเหมือนเมล็ดพืชที่ส่องแสงสีแดง ของเหลวที่อยู่ภายในนั้นดูเหมือนกับ เลือด . .
Used for Genetic skill : Blood Sucker
Weight: 0.1

Bomb Mushroom Spore

ผงสปอร์สีม่วงที่สามารถทำให้เกิดหมอกพิษได้หากแพร่กร ะจาย ดังนั้นควรระมัดระวังในการถือ
Used for Genetic skill : Spore Explosion
Weight: 0.1

Explosive Powder

ผงสีดำที่สามารถระเบิดได้ในอุณหภูมิสูง มันดูร้ายแรงยิ่งกว่าผงดินปืน
Weight: 0.1

Mandragora Flowerpot

กระถางต้นแมนดราโกร่าที่ใช้ในการทดลองทางวิทยาศาตร์ มันบอบบางอย่างมาก และไม่ควรถอนมันออกมา
Weight: 0.1

Oil

ขวดที่บรรจุน้ำมันไว้จนเต็ม มันนำไปใช้ประกอบอาหารไม่ได้
Weight: 0.1

Smokescreen Powder

ผงสีขาวที่สะท้อนแสงอย่างมากสามารถแพร่กระจายได้อย่า งรวดเร็วในอากาศ แต่มันไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายใดๆ
Weight: 0.1

Tear Gas


Thorny Seed

เมล็ดพืชทีปกคลุมด้วยหนาม ควรระมัดระวังในการหยิบจับหรือเดินผ่าน
Used for Genetic skill : Thorn Trap , Thorn Wall , Crazy Weed
Weight: 0.1

Black Powder

ผงสีดำที่สวยงามบริสุทธิ์ สามารถนำไปใช้ได้หลากหลาย , ระวังอย่าให้เข้าตา
Weight: 0.1

Dark Powder

ส่วนประกอบอันตรายที่เปล่งแสงสีดำ , วัตถุอันตราย โปรดระมัดระวังในการถือ
Weight: 0.1

White Powder

ผงสีขาวคล้ายเกลือที่ไม่มีกลิ่น
Weight: 0.1

Yellow Powder

ผงสีเหลืองที่มีรสจืดๆ และไม่มีกลิ่น , หากเผาไม้จะกลายเป็น เปลวเพลิงสีฟ้าสวยงาม
Weight: 0.1

Bituminous Coal

ถ่านสีดำที่ใช้เป็นเชื้อเพลง ไว้ใช้สำหรับประกอบอาหาร
Weight: ?

Coconut

ผลไม้เขตร้อนที่มีน้ำหวานสีขาว
Weight: ?

Cold Broth

ส่วนผสมพื้นฐานในการทำ สตูว หรือ ซุป บางอย่าง
Weight: ?

Cold Ice

บล็อคน้ำแข็งที่เย็นอย่างไม่น่าเชื่อ
Weight: ?

Comodo Tropical Fruit

ผลไม้มีชื่อเสียงที่สามารถพบได้ใน Comodo มันดูมีรสชาติหวานมาก
Weight: ?

Drosera Feeler

ซากหนวดของ Drosera จากนคร Arunafeltz
Weight: ?

Fine Noodles

เส้นบะหมี่เส็นเล็กสีขาว เป็นที่นิยมมากในหน้าร้อน
Weight: ?

Ice Crystal

คริสตัลน้ำแข็งที่โปร่งแสง
Weight: ?

Iron Cooking Skewer

ไม้เสียบยาว สำหรับการทำอาหารประเภทย่างทั้งตัว
Weight: 1

Large Plan

กระทะใบใหญ่แต่น้ำหนักเบา สำหรับผสมส่วนประกอบในการทำอาหารต่างๆ
Weight: ?

Melon

ผลไม้ลูกลมสีเขียว ที่มีรสชาติหวานหอม
Weight: ?

Petite Tail

ส่วนหนึ่งของหาง Petite
Weight: ?

Pineapple

ผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวหวาน , โปรดระวังเปลือกด้านนอกที่แหลมคมของมัน
Weight: ?

Powdered Ice

น้ำแข็งที่แตกกระจายออกเป็นเกล้ดเล็กๆ
Weight: ?

Savage Meat

เนื้อส่วนหนึ่งของหมูป่า
Weight: 1

Seasoned Tough Meat

เนื้อสัตว์ที่ผ่านการต้มหรือตุ๋นให้นุ่มลงแล้ว
Weight: ?

Stew Pot

หม้อใบใหญ่สำหรับผสมส่วนประกอบในการทำอาหารต่างๆ
Weight: 1

Wolf's Blood

เลือดจาก Desert Wolf ใช้เป็นส่วนประกอบทางยา
Weight: ?

Mix Cooking Ingredient Book 1#

หนังสือจาก สำนักพิมพ์ Alchemist รายเดือน , นำเสนอส่วนผสมล่าสุดสำหรับการปรุงอาหาร ( Mix Cooking )
Weight: ?

Vitality Boost Research Book

หนังสือฉบับสมบูรณ์เพื่อการเพิ่มพูนพละกำลัง , จากคอลั่มยอดนิยม ในหนังสือจากสำนักพิมพ์ Alchemist รายเดือน (Excess HP Vol 12)
Weight: ?

Energy Drink Formula

หนังสือที่ประกอบไปด้วยสูตรการเพิ่มพูน SP , จากคอลั่มยอดนิยม ในหนังสือจากสำนักพิมพ์ Alchemist รายเดือน (Dream SP Vol 10)
Weight: ?
Avatar

Bunchie

!@#$%^&♪‼
pet
โพสต์ 2010-10-8 15:24:30 | ดูโพสต์ทั้งหมด
อยากได้ พวกวิธีอัพสกิลต่างๆ ด้วยอะครับ
Avatar
 เจ้าของ| โพสต์ 2010-10-8 15:28:24 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขล่าสุด KAEDUM เมื่อ 2010-10-8 15:35
อยากได้ พวกวิธีอัพสกิลต่างๆ ด้วยอะครับ ...
ต้นฉบับโพสต์โดย SpreeMan เมื่อ 2010-10-8 15:24    วิธีอัพต้องศึกษาเอา จากเซิฟเถื่อน นะครับ
มันง่ายสุดละ รู้สึก ว่าเลเวล จะเปลี่ยน เป็นตัน ที่150 แทน นะคับ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

รายละเอียดเครดิต

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้