ดู: 117017|ตอบกลับ: 6

ตารางคราฟ ของ

[คัดลอกลิงก์]
Avatar

Victorique de Blois

อรุณเบิกฟ้า นกกาโบยบิน
pet
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย CraftMasTer เมื่อ 2011-12-1 11:38


Name
Ingredients
Input >> Output
Wooden Planks
Wood (regular, birch or pine)

Can be used as a building material, but is usually used for a wide variety of crafting recipes.
Sticks
2 Wooden Planks

Used as handles for tools and weapons as well as for ladders, signs, torches and fences.
Torches
Stick and Coal or Charcoal

Torches create light. They also have the ability to melt ice and snow.
Crafting Table
4 Wooden Planks

When placed on the ground, it provides use of the 3×3 crafting grid.
Cobblestone

Provides the ability to smelt.
8 Wooden Planks

Similar to your inventory. Holds 27 stacks of items or blocks.

Block Recipes
Name
Ingredients
Input >> Output
Ore Blocks
Gold Ingots, Iron Ingots, Diamonds and Lapis Lazuli Dye

Turn ingots or diamonds into a placeable block. Can be used for storage or to show off.
Glowstone Block
4 Glowstone Dust

Glowstone gives off more light than a torch and will melt nearby snow and ice. Breaking a brimstone block will 2-4 Glowstone Dust back.
TNT Block
5 Sulphur and 4 Sand

Causes an explosion and breaks apart blocks near it.
Wool
String

Used as a building material and can be colored with dyes. This recipe is not efficient because Wool can be easily obtained from Sheep.
Clay Block
Clay

Used as a building block.
Brick Block
Clay Bricks

Used as a realistic looking building material.
Stone Brick
4 Stone

Used as a building material.
Snow Block
Snowballs

Used as a building material or snowball storage.
Bookshelf
6 Wooden Planks and 3 Books

Used as decoration or to give an Enchantment Table knowledge.
Sandstone
4 Sand

Used as a building block. Is not influenced by gravity like normal Sand.
Slabs
3 Cobblestone or 3 Nether Brick or 3 Wooden Planks or 3 Brick or 3 Stone Brick

Each step is half the size of a regular block. Used to create long staircases quickly. Two slabs can be place on top of each other to make a full sized block.
Stairs
6 Wooden Planks or Cobblestone or Brick or Stone Brick or Nether Brick

Stairs take up less space than steps.
Jack-O-Lantern
Pumpkin and Torch

Acts as a torch, but emits more light. Melts snow and ice. Can stay lit underwater.

Tool Recipes
Name
Ingredients
Input >> Output
Pickaxes
Sticks and Wooden Planks or Cobblestone or Iron Ingots or Gold Ingots or Diamond Gems.

Makes mining stone-type blocks faster.
Shovels
Sticks and Wooden Planks or Cobblestone or Iron Ingots or Gold Ingots or Diamond Gems.

Makes digging dirt, snow, gravel, sand and grass faster.
Hoes
Sticks and Wooden Planks or Cobblestone or Iron Ingots or Gold Ingots or Diamond Gems.

Used on grass and dirt to acquire seeds or prepare for farming crops.
Axes
Sticks and Wooden Planks or Cobblestone or Iron Ingots or Gold Ingots or Diamond Gems

Makes chopping wood-type blocks faster.
Bucket
3 Iron Ingots

Can hold lava, water or milk.
Flint and Steel
1 Iron Ingot and 1 Flint

Used to set fire to things.
Fishing Rod
3 Sticks and 2 String

Used to catch fish. Can also be used to pull mobs and other entities.
4 Iron Ingots and 1 Redstone Dust

Always points to your spawn point.
Map
8 Paper and 1 Compass

Used to record and find locations that you have explored. It records the areas you explore when you are holding the map in your hands.
Clock
4 Gold Ingots and 1 Redstone Dust

Tells current positions of the sun and moon.
Shears
2 Iron Ingots

Used to collect leaves, tall grass, vines as well as wool from sheep. Breaks Wool faster than by hand.

Weapon Recipes
Name
Ingredients
Input >> Output
Swords
Stick and 2 of either Wooden Planks or Cobblestone or Iron or Gold or Diamonds

Kills mobs faster than using your hands.
Bow
3 Sticks and 3 String

Allows for distance attacks using arrows.
Arrows
Flint and Feather and Stick

Shot at mobs using a bow.

Armor Recipes
Name
Ingredients
Input >> Output
Helmets
5 of either Leather or Gold or Iron or Diamond or Fire*

Helmets provide 1.5 base armor points. (0.30 efficiency)
Chestplates
8 of either Leather or Gold or Iron or Diamond or Fire*

Chestplates provide 4 base armor points. (0.50 efficiency)
Leggings
7 of either Leather or Gold or Iron or Diamond or Fire*

Leggings provide 3 base armor points. (0.43 efficiency)
Boots
4 of either Leather or Gold or Iron or Diamond or Fire*

Boots provide 1.5 base armor points. (0.38 efficiency)

*Chainmail armor can also be crafted using fire blocks. However, this can only be done by hacking Minecraft which is why the recipe isn’t shown.

Transportation Recipes
Name
Ingredients
Input >> Output
Rails
Stick and 6 Iron Ingots

Used to provide a route for minecarts.
Powered Rails
Stick and 6 Gold Ingots and Redstone Dust

Used to speed up or slow down minecarts.
Detector Rails
Stone Pressure Plate and 6 Iron Ingots and Redstone Dust

Works like a pressure plate (sends a redstone signal when powered) but can only be activated by a minecart.
Minecart
Iron Ingots

Used for transporting players or mobs along rails.
Powered Minecart
Furnace and Minecart

Pushes other minecarts along tracks. Powered by fuel.
Storage Minecart
Chest and Minecart

Used to transport resources on rails.
Boat
5 Wooden Planks

Enables you to travel in water faster than swimming.

Mechanism Recipes
Name
Ingredients
Input >> Output
Redstone Torch
Redstone Dust and Stick

Sends a constant electric signal. Can be used as a receiver/transmitter when connected to the side of a block. Also emits small amount of light.
Lever
Cobblestone and Stick

Sends an electrical signal when in the “on” position. Stays in its current state unless it is clicked.
Pressure Plates
2 Stone or 2 Wooden Planks

Sends an electrical signal when a player or mob walks on it. Wooden Pressure Plates are also be activated when something is dropped on them.
Trapdoors
6 Wooden Planks

Trapdoors are activated by clicking, and function as normal doors, but are a 1×1 one block and lay flat on the ground. Can also be activated with redstone.
Doors
6 Wooden Planks or 6 Iron Ingots

Wooden Doors can be activated by right-clicking on them or by sending them an electrical signal. Iron Doors can only be activated by an electrical signal.
Stone Button
Stone

Sends an electrical signal when pressed. Charge lasts for approximately one second.
Jukebox
8 Wooden Planks and 1 Diamond

Plays music discs.
Note Block
8 Wooden Planks and 1 Redstone Dust

Plays a note when used. Right click it to change the pitch of the note. A different instrument is played depending on the type of block it is placed on.
7 Cobblestone and Bow and Redstone Dust

Dispensers can store 9 stacks of items or blocks in a 3×3 grid. When powered by a redstone signal, it ejects a random item. Snowballs, eggs and arrows are fired out as projectiles.
Redstone Repeater
3 Stone and Redstone Dust and 2 Redstone Torches

Used in redstone circuits as a diode, a repeater or a delayer.
Piston
3 Wooden Planks, 4 Cobblestone, Iron Ingot, Redstone Dust

Pushes blocks and objects 1 space.
Sticky Piston
Piston and Slimeball

Pushes and pulls blocks and objects 1 space. Pulls the block it is touching when retracted.

Food Recipes
Name
Ingredients
Input >> Output
Bread
3 Wheat

Heals 2.5 food points.
Mushroom Stew
Red Mushroom and Brown Mushroom and Bowl

Heals 4 food points. The brown and red mushrooms can be switched when crafting.
Bowls
3 Wooden Planks

Holds mushroom stew. Bowls can be reused. Also used to milk a Mooshroom.
Golden Apple
8 Gold Blocks and Apple

Restores 5 food points and heals hearts automatically.
Sugar
Sugar Cane

Used to make cake.
Cake
3 Milk, 2 Sugar, 3 Wheat and an Egg

Heals 1.5 food points on each use and can be used 6 times for a total of 9 food points restored. Buckets are not lost in the recipe.
Melon Block
9 Melon Slices

Compact melon slice storage. Each slice restores 1 food point. Breaking a block only returns 3-7 melon slices.
Melon Seeds
1 Melon Slice

Plantable on farmland. Will produce one Melon Block each harvest.
Cookie
2 Wheat and Cocoa Bean
Restores half a food point.
Pumpkin Seeds
Pumpkin
Used in farming to obtain more Pumpkins.

Miscellaneous Recipes
Name
Ingredients
Input >> Output
Paper
3 Reeds

Used to craft books.
Fences
6 Sticks

Used as a barrier that players and mobs cannot jump over, with the exception of spiders and spider jockeys. It is 1½ blocks high for mobs and players, but only 1 to other blocks.
Iron Bars
6 Iron Ingots

Similar to fences, but are only counted as 1 block high instead of 1.5 blocks.
Ladder
7 Sticks

Used to climb straight up.
Book
3 Paper

Used to craft a bookshelf or an enchantment table.
Sign
6 Wooden Planks and Stick

Displays four lines of editable text entered by the player.
Minerals
Iron, Diamond, Gold or Lapis Lazuli Blocks

Separates a block into individual gems/ingots.
Painting
Sticks and Cloth

Used for decorative purposes.
Bed
3 Wool and 3 Wooden Planks

Used to fast forward time from night to day if all the players in the world are in bed at the same time. Can only be used at night and any color of wool can be used. Changes the spawn point of the player.
Fence Gate
4 Sticks and 2 Wooden Plans

Serves as a gate/door for a row of fencing. They are not affected by redstone and can only be opened by right-clicking.
Nether Brick Fence
6 Nether Brick

Used as a barrier that players and mobs cannot jump over, with the exception of spiders and spider jockeys. It is 1½ blocks high for mobs and players, but only 1 to other blocks.
Glass Pane
6 Glass

Looks exactly like glass, but can only be placed on the outer edge of a block, just like the placement behavior of a fence. Panes do not drop anything when broken.
Gold Ingot
9 Gold Nuggets

Used in Tools, Armor, Clock and Powered Rail.
Eye of Ender
Ender Pearl and Blaze Powder

Used to locate Strongholds, and repair an End Portal Frame.

Dye Recipes
Name
Ingredients
Input >> Output
Rose Red Dye
Rose

Used to dye wool red.
Orange Dye
Rose Red Dye and Dandelion Yellow Dye

Used to dye wool orange.
Dandelion Yellow Dye
Dandelion

Used to dye wool yellow.
Lime Dye
Cactus Green and Bonemeal

Used to dye wool green.
Light Blue Dye
Lapis Lazuli and Bonemeal

Used to dye wool light blue.
Cyan Dye
Lapis Lazuli and Cactus Green

Used to dye wool cyan.
Pink Dye
Rose Red and Bonemeal

Used to dye wool pink.
Magenta Dye
Purple Dye and Pink Dye

Used to dye wool magenta.
Purple Dye
Rose Red and Lapis Lazuli

Used to dye wool purple.
Light Gray Dye
Ink Sack and 2 Bone Meal


Used to dye wool light gray. Can be made using an ink sac and two bonemeal or gray dye and bonemeal. Combining gray dye with bonemeal is better because you make 4 light gray dye from every ink sac (instead of 3).
Gray Dye
Ink Sack and Bone Meal

Used to dye wool Gray.
Bone Meal (White Dye)
Bone

Used to dye wool white (original colour) and as an ingredient in many dye recipes. Can also be used as fertilizer to grow crops instantly.

Wool Recipes
Name
Ingredients
Input >> Output
Red Wool
Wool and Rose Red

Used as decoration.
Green Wool
Wool and Cactus Green

Used as decoration.
Brown Wool
Wool and Cocoa Bean

Used as decoration. Currently not available.
Orange Wool
Wool and Orange Dye

Used as decoration.
Yellow Wool
Wool and Dandelion Yellow

Used as decoration.
Light Blue Wool
Wool and Light Blue Dye

Used as decoration.
Cyan Wool
Wool and Cyan Dye

Used as decoration.
Blue Wool
Wool and Lapis Lazuli

Used as decoration.
Pink Wool
Wool and Pink Dye

Used as decoration.
Magenta Wool
Wool and Magenta Dye

Used as decoration.
Purple Wool
Wool and Purple Dye

Used as decoration.
Light Gray Wool
Wool and Light Gray Dye

Used as decoration.
Grey Wool
Wool and Grey Dye

Used as decoration.
Black Wool
Wool and Ink Sack

Used as decoration.

Enchantment and Brewing Recipes
Name
Ingredients
Input >> Output
Glass Bottle
3 Glass

Used in Brewing.
Brewing Stand
Blaze Rod and 3 Cobblestone

Used to Brew.
Blaze Powder
Blaze Rod

Can be crafted together with a Ender Pearl, to create an Eye of Ender. Can also be used to craft Magma Cream.
Magma Cream
Slime Ball and Blaze Powder

Has fire-resistant properties. Used in potions.
Fermented Spider Eye
Spider Eye and Brown Mushroom and Sugar

All potions with Fermented Spider Eye have negative effects. Used in Potions.
Glistering Melon
Melon Slice and Gold Nugget

Used in Brewing to create health restoration Potions.
Gold Nugget
Gold Ingot

Used to craft Glistering Melon with Melon Slices.
Enchantment Table
Book and Diamond and Obsidian

Used to Enchant Tools.
เคดิต:http://www.minecraftcrafting.org/

คะแนน

จำนวนผู้เข้าร่วม 2Reputation +2 ย่อ เหตุผล
Avatar peak41 + 1
Avatar cloudzextion + 1 ขอบคุณครับ

ดูบันทึกคะแนน

Avatar

Victorique de Blois

อรุณเบิกฟ้า นกกาโบยบิน
pet
 เจ้าของ| โพสต์ 2011-12-1 11:41:05 | ดูโพสต์ทั้งหมด
อันนี้ เเบบ ง่าย=w=
คลิกๆๆๆ
Avatar
โพสต์ 2011-12-1 11:41:15 | ดูโพสต์ทั้งหมด
-0- แจ๋มเลยคร๊หามานานละคร๊ขอบคุงอย่างงามมมมมเลยคร๊ๆๆพี่มีไรมาแบ่งกันอีกนะคร๊ๆ
Avatar

Kooh

ร้อนจัง....เลย....
pet
โพสต์ 2011-12-1 11:58:50 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณ

แสดงความคิดเห็น

ยินดีเสมอค่ะ^^มีไรอีกก็บอกได้ ค่ะ  โพสต์ 2011-12-1 12:14
Avatar

Black Rock Shooter

A n o t h e r
pet
โพสต์ 2011-12-1 13:05:28 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ทำยังไงให้จาก 4รู กลาย เป็น 9 รูอ่ะคับ ตารางคราฟของอ่า = =' อยากรู้จิงๆ พึ่งลองเล่น
Avatar

Victorique de Blois

อรุณเบิกฟ้า นกกาโบยบิน
pet
 เจ้าของ| โพสต์ 2011-12-1 19:56:02 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ก็ทำกล่องคราฟค่ะCrafting Table
นับจากอันเเรกลงมาจนอันที่4 นั้นหละกล่องคราฟ =w=

แสดงความคิดเห็น

ลืม! มาเล่นเซิฟเราป่ะColoเปิด 24ช.ม.  โพสต์ 2011-12-1 19:56
Avatar

2TH Mascot by Black Fether

สบาย~ สบาย~
pet
โพสต์ 2011-12-14 12:04:14 | ดูโพสต์ทั้งหมด
จะเอามาทำไม
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

รายละเอียดเครดิต

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้