@192432
AzuNyanMoeChan
ขอตอบเพิ่มเติมจ้า ท่าขาดเช็คชื่อไปอาทิตนึงก็อาจโดนขึ้นลิสจากคนที่คอยตรวจในคลับจ้า
ท่าโดนขึ้นสามครั้งจะเอาออกจ้า
แต่ส่วนใหญ่ท่ากระตือรือร้น ติดต่อมาไม่โดนง่ายๆหรอก ส่วนใหญ่เอาออกแต่พวกที่หายหัวไปเลยมากกว่า