ขณะนี้กำลังอัปเกรดเซิฟเวอร์เก็บไฟล์รูปภาพ ซึ่งจะปิดการอัปโหลดรูปภาพใหม่ชั่วคราว
หากต้องการอัปโหลดรูปเวลานั้นให้ใช้เว็บฝากรูปภายนอกเช่น imgur.com ก่อนครับ
Update คาดว่าจะเสร็จในเวลาประมาณ 21:00
  1. เว็บบอร์ด
  2. ห้องสมุด
  3. อ่านกระทู้
ตอบกระทู้
soodgame
L
Fame • 6


ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของวิทยาศาสตร์ในประวัติศาสตร์มนุษย์ ได้สร้างประเด็นคำถามทางปรัชญาไว้มากมาย. โดยนักปรัชญาวิทยาศาสตร์ได้ตั้งคำถามทางปรัชญาที่สำคัญดังนี้ สิ่งใดเป็นตัวแบ่งแยกความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับความรู้ประเภทอื่น ๆ เช่น โหราศาสตร์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นความจริงหรือไม่ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เชื่อถือได้แค่ไหน วิทยาศาสตร์มีประโยชน์จริง ๆ หรือไม่ ศีลธรรมของวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม คือรูปแบบใด ประเด็นเหล่านี้ยังเป็นที่ถกเถียงในหมู่นักปรัชญาวิทยาศาสตร์อย่างมากในปัจจุบัน และไม่มีความเห็นใดที่ได้รับการยอมรับทั่วไปอีกเลยทีเดียว

สรุปเข้มวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
สรุปเข้ม O NET วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน
    © 2TH All rights reserved.