patreon

ประกาศ

❗ ประกาศเล็กๆน้อยๆ ❗

 

📍 คลับนี้สร้างขึ้นมาเพราะอยากให้ทุกคนมาแชร์หรือลงมังงะกันในห้องนี้ 📍

 

📎 ตอนนี้มีทั้งหมด 4 ห้องก็คือ Manga ปกติ / Manga 18+ / Manga Dowload / Manga Dojin (20+) ซึ่งก็อยากให้ทุกคนลงกันให้ถูกห้องนะครับ 

 

การแสดงผล