วันที่ 8 ผมจะพยายามเอาเพลงอนิเมมาลงนะครับ

Magaruradyne เข้าชม 409
แต่ข่าวร้ายคือมีสอบครับ ผมจะมาทำหลังวันที่ 12 เป็นต้นไปนะครับ

ถ้ามีเวลาจะเอามาลงครับ