@17660

รักแรกของเธอ

kasari View 715
you will never forget your first love.
that's what makes it so special.
you love so hard, so deeply, and so intensely because you don't know any different.
it's the best until it is over.
then you hurt like you've never been hurt before.
eventually you love again, but you love differently
you will love more carefully, more cautiously.
just know that there is so much more love waiting for you, but there will always only be one first.
เธอมิอาจลืมเลือนรักแรกของเธอ
นั่นคือสิ่งที่ทำให้มันช่างแสนพิเศษ
เธอ...รักอย่างรุนแรง ลึกซึ้ง และเร่าร้อน
นั่นเพราะเธอไม่รู้ถึงความแตกต่าง
ความรักเป็นสิ่งที่สูงค่าที่สุดจนกระทั่งมันสิ้นสุดลง
หลังจากนั้น เธอจะพบกับความเจ็บปวดที่ราวกับว่าเธอมิเคยได้พบกับความเจ็บปวดเช่นนี้มาก่อน
ในที่สุดเธอก็มีความรักอีกครั้ง ทว่าความรักครั้งนี้กลับต่างจากเดิม
เธอจะรักอย่างระมัดระวังมากขึ้น
เพราะเธอได้ตระหนักแล้วว่ายังมีความรักอีกมากยังรออยู่เบื้องหน้า
ทว่าในใจของเธอนั้นกลับมีเพียงรักแรกหนึ่งเดียวเท่านั้น