@189728
Zerodrive
hanahiro:    คอมพัง
สวัสดีครับ คือ เรี่องคอมพังผมรู้แล้วล่ะครับ คือผมหมายถึงรูปลีไวในโปร์ไฟล์น่ะครับ หายไปหมดเลยน่ะครับ เปลี่ยนไปแล้วน่ะครับ