@50453

การเต้นของหัวใจ

Riyu เข้าชม 172
อัตราการเต้นของหัวใจ

ปกติ /\_/\_/\_/\_/\_/\_/\

เมื่อตอนที่เราชอบเทอ /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

เมื่อตอนสูญเสียเทอไป /\_/\____________________