@50453

อ่านดีๆ อย่าเพี้ยน นะ!!

Riyu เข้าชม 172
"เคยเจ็บ" เลย "อยู่ตัว"
"เคยกลัว" เลย "เฉยๆ"
"เคยทำ" เลย "ละเลย"
"คุ้นเคย" เลย "ลืมระวัง"..!?!
"เคยเห็น" เลย "คุ้นตา"
... ... "เคยชินชา" เลย "สิ้นหวัง"
"เคยคิด" เลย "จริงจัง"
"เคยรั้ง" เลย "ไม่รอ"..!?!
"เคยรู้" เลย "ไม่ถาม"
"เคยห้าม" เลย "ไม่ขอ"
"เคยช้ำ" เลย "ไม่รอ"
"เคยท้อ" เลย "ห้ามใจ"..!?!
"เคยทน" เลย "ถนอม"
"เคยยอม" เลย "ผลักไส"
"เคยโง่" เลย "ไม่อยากอะไร"
"เคยรักคนอื่นหมดใจ" เลย "กลับมารักและแคร์ตัวเอง"..!?!