@50453

ผญ.ผช อีกแล้วครับท่าน

Riyu เข้าชม 161
ผญ. ดีๆมันไม่"เร้าใจ"
ผช.ส่วนใหญ่เลยไปคว้า ผญ."ดอกทอง"
ผช.ดีๆมันไม่มี"เสน่น่ามอง"
ผญ.ส่วนใหญ่เลยอยากครอบครองผช."หลายใจ"!!!!