@50453

เมื่อความรัก ที่เคยหวาน กลายเป็นความ ข่ม

Riyu เข้าชม 157
เมื่อ.."ความรัก" ขาด "ความเข้าใจ"
ต่อให้คำ "อธิบาย" จะดีแค่ไหน...
ก็กลายเป็นแค่ "คำแก้ตัว"!! ~~"
................................