@50453

เจ็บ//

Riyu เข้าชม 136
คำว่า > จบ 
ฟังที่ > หู 
เจ็บที่ > ใจ 
น้ำไหลที่ > ตา 
(via หิ่งห้อย ตอนกลางวัน )