@50453

แค่เพียงได้รู้...

Riyu เข้าชม 137
แค่รู้ว่าเธอจะลา .. น้ำตาไหลอย่างช้าๆ ตรงนั้น !!

เจ็บปวดแค่ไหน ก็พยายามกลั้นมัน ... ยิ้มรับกับคำลานั้น ด้วยคำว่า "ไม่เป็นไร"

Kooka Kook