@50453

ทุกครั้ง!!

Riyu เข้าชม 144
ทุกครั้ง ที่คุณปล่อยให้ "ความโกรธ" ครอบงำ "จิตใจ" 
คุณจะแสดง "เรื่องโง่ๆ" ออกไป ...โดยไม่รู้ตัว...!!!

© Madcat Madlove / @ คำคม คำคน