@50453

>>มืออาชีพ<<

Riyu เข้าชม 216
อย่าหวั่นอย่าไหวเมื่อใครเขาด่า
อย่าเหนื่อยอย่าล้าเมื่อโลกไม่เห็น
อย่าหยุดอย่าพักถ้ารักจะเป็น
อย่าใจเสาะเต้นแม้เกือบวางวาย

เราทุกคนมีศักยภาพ
ปัญญาเปล่งปลาบดั่งตะวันฉาย
อาจเหนื่อยหนักหนาแทบประดาตาย
เถอะวันสบายจะต้องมีมา

พระโพธิสัตว์ก่อนตรัสรู้
พญามารหมู่มาขัดขวางหนา
เพียงพระองค์เดียวเด็ดเดี่ยวเอกา
ก็ยังปราบดาพิชิตเอาชัย

ที่ใดมีทุกข์ที่นั่นมีทาง
เมื่อเมฆหมอกจางตะวันจะใส
ขอเพียงมุ่งมั่นบากบั่นสู้ไป
แล้ววันมีชัยจะเป็นของเธอ

ว.วชิรเมธี

กวีนิพนธ์บทนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากชีวประวัติของสตีฟ จ๊อบส์
ผู้ก่อตั้ง Apple Inc.
๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔
สนามบินออสโล นอร์เวย์

ที่มา... “กวีนิพนธ์ดลธรรม” จากปฏิทิน "ธรรมะผลิบาน"