@50453

"ถ้อยคำของกำลังใจ"

Riyu เข้าชม 173
ได้ "คิดถึง" ใครบางคน ..
ทำให้ "ความสุข" เล็กๆ .. เกิดขึ้นมาใน "หัวใจ" ..
.. และทำให้ "ความเหงา" จางหายไป .. โดยไม่รู้ตัว ..
........................................