@50453

ถาม-ตอบ

Riyu เข้าชม 162
A : นี่ เราจะสอบแระ ถาม-ตอบ ให้หน่อยดิ
ญ : ก้อได้ เอามา ... ตับมีไว้ทำไม ?

A : ตับมีไว้ผลิตน้ำดี ช่วยย่อยอาหาร 
ญ : ปอด มีไว้ทำไม

A : ปอดมีไว้ช่วยในการหายใจ
ญ : ไต มีไว้ทำไม

A : ไตมีไว้กรองของเสีย
ญ : หัวใจ มีไว้ทำไม 

A : หัวใจมีไว้รักเธอ
ญ : Yessssssเสี่ยว
.............................