@109440
jupiter_rainy
prettyface: ชายแท้แน่นอน  
จริงง่ะ แล้วหาว่าตัวเองสวย
พ่อเป็นตุ๊ดเหรอเนี่ย เรามีพ่อเป็นตุ๊ด(อิลูกบ้า)
ตอนนี้พ่อกินไรยัง ไม่กินไม่อ้วนนะ ชอบพ่ออ้วนๆ 555