deadraiderzx
อ่านกฏของคลับให้เข้าใจแล้วปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โพสด้วยความสุภาพและมีมารยาทด้วย หากโพสมักง่ายไม่รู้จักขอบคุณหรือโพสมั่วจะโดนเตะออกจากคลับทันที!!