@132098
nongnonkaka
Mikako:
  << เริ่มชอบอีโมตัวนี้ซะแระ 55  
...
- 0 - ครับช่วงนี้ไม่มีอะไรทำเลยว่างมาก คงไม่มีอะไรทำแล้ว ใกล้เปิดเทอมแล้ว คิดว่า จะไปสิงเว็บใดเว็บหนึ่ง หน่ะครับ ถ้าพี่มีอะไรจะคุยชวนได้เลยได้ทุกเรื่อง ไม่มีอะไรทำ