@153148
L

2TH Master

Master LVL

เป็นสมาชิกตั้งแต่

สถานะยืนยัน

ยังไม่ยืนยันอีเมล
ยังไม่ยืนยันโทรศัพท์
UID153148
Fame0
EXP3

ข้อความ

Major
Burasashi: สวัสดีครับ ผมชื่อไมล์
เราชื่อ ส้ม น้า
Major
สวีดัสจ้า

ชื่ออะไรจ้ะ