@154271
NaruErO
Urena: ok ถ้ามีก้บอกชื่อมาเน้อจะได้เเอดไป บลาๆเพือนน้อยเกิน 555+

เมือไหรจะได้คอมเนี้ย คึคึ
ตอนแรกเราคิดว่าจะบิ้วด์คอมตัวเอง เลือกการ์ดจอ เลือกทุกอย่างไว้ครบทุกอย่างแล้ว แต่มาเปลี่ยนใจที่หลัง 55+  

ไม่รู้จะเล่นอะไรนอกจากเกมแนวโมบา 55+

เลยคิดว่าไม่คุ้ม

จะว่าเห้นนายบอกว่าซ่อมคอมนิ ตอนนี้ใช้คอมอะไรอยู่ล่ะเน้อ