@154271
NaruErO
Urena: ไล้เเมวน่ะ เเมวบิดรถเเข่งกัน เเม้ววววววว !! อีกตัวก้ เเม้วววววว ทั้งคืน

รําคานชิบ เลย -. -
ขอตัวก่อนล่ะเน้อ ต้องออกไปข้างนอกละ