@156700
maigo
ksai: ทักทายยามเย็นครับน้องดิว  

เหนื่อยไหมไป รร. ...
- - สวัดดี ครับ พี่ ไซ
ไปโรงเรียนสบายครับ นั่งเขียน กันทั้งวัน - - [ปวดมือ]