@1581121
L

2TH Master

Master LVL

เป็นสมาชิกตั้งแต่

สถานะยืนยัน

ยืนยันอีเมลแล้ว
ยืนยันโทรศัพท์แล้ว
UID1581121
Fame32
EXP21823

ข้อความ

TsuneDesu
* แก้ไขทั้งหมด 1 ครั้ง
โชคชะตานำพาผู้คนมาบรรจบ เมื่อบรรจบก็ต้องพบการจากลา Emoji
TsuneDesu
มีความสุขจริงๆ...
TsuneDesu
ช่างเป็นบทเรียนที่ราคาแพงเสียจริง...
TsuneDesu
ผมอยากกลับไปหาอีกครั้งแต่ทำไมถึงมีกำแพงขวางกั้นมากมายขนาดนี้...หรือว่าผมควรจะหยุดอยู่ตรงนี้แล้วหันหลังกลับไป?
TsuneDesu
ผมขอโทษสำหรับทุกสิ่งที่เคยทำไว้...
TsuneDesu
อายโว้ยยยยยยยยยยย อยากเอาหน้าไปจุ่มกับดินโว้ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย Emoji
Fawn
กลับมาได้แล้วว ทุกคนเขาให้อภัยแล้วว ออกม๊าาา
 
ZackLass
คุเมี้ยงจัง