มุรามาสะ[muramasa]

โลกนี้แบ่งมนุษย์ไว้ 3 ชั้น ชั้นที่ 3 คือพวกที่ทำได้แต่สิ่งที่ตัวเองได้รับมอบหมาย กับ พวกที่ทำสิ่งที่ตัวเองได้รับมอบหมายได้ดีคือชั้นที่ 2 แล้วเธอล่ะ? เมื่อไหร่จะกลายเป็นมนุษย์ชั้นที่ 1

Houzuki Masaomi จาก Sharin no Kuni, Himawari no Shoujo