@160224
lazysummer02
TimeRock: //ขอโทษจ่าพี่ไอซ์QAQ อาเร๊ะหลินปิงรู้จักแต่ไรจิน นักธนูไหนอาWindrunnerหรือDrow ranger? มัง ...
windrunner นั่นแหละ
drow ranger นี่จำใน dota 1 ได้
มังกรนี่ที่อัลติแปลงร่างเป็นมังกรงายยย -..-
มาโคโมโดเดะส่งไป far cry 3 เบย