@160346
hen
kirito_kong: ตรงที่ซื้อมาแล้วมันให้พิมนะครับ แล้วผมไม่ได้พิม ดันกดปิดไปนะครับ แก้ยังไงครับ ไม่งันก็ช่วยๆหน่อยเถอะครับ
แก้ละ