@177823
cicel147
tinysmile: อยากวาดสัดส่วยให้ดูดีนี่ฝึกยังไงอ่า
ส่วนใหญ่เราก็ดูรูปคนอื่นแล้วดูเอาอ่า ว่าตรงไหนควรเป็นยังไง โค้ง เว้าตรงไหนยังไงเงี้ย
(ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยร่าง เป็นพวกร่างก็ไม่ยืดแบบที่ร่างเลยวาดสดไป-..-)  
แล้วก็ฝึกบ่อยๆแหล่ะ มันต้องใช้เวลา-w- ต้นฝึกมานานยังอ่ะ