@189993
Lonely queen of the north
bayoyo: Yanagida-kun to Mizuno-san เรื่องนี่เคยมีคนแปลนะครับแต่อยุดไปนานแล้วเรื่องของอิงไปไกลจนจบละเนื๊อหาดี ภาพสวยเลยเอามาเนะนำ
ขอบคุณมากครับ แต่ตอนนี้มีคิวอยู่ 3 ซีรี่ย์เลยอะ
Two Dimensions Girlfriend
Harem Butai wa Boku o Shaburi Tsukusu
Pipiruma!

คงอีกยาวเลยอะ