@193552
versus789
yotkung: ลิงค์ขึ้นแล้วครับ แต่โหลดไฟล์ละ 6 ชั่วโมง      ถึงกับเงิบเลย ไว้ผมค่อยกลับไปหาโหลดที่ไทยก็ได้ครับ น่าจะเร็วกว่า ขอบคุณมากครับ
นานจังนะ