@197192
isaree
acsmos: มาละครับขอโทษด้วยหายไป5วันพอดีตัวปล่อยเน็ตที่บ้านเสีย55+
อ่าคับ ผมก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยแตะค่อมสักเท่าไร(จริงเหร๊อ)ก็ไม่เป็นไรหรอกคับ