@197192
อุจีวะ
คอมเสียไม่ได้มาทักเลยเราเเต่กว่าจะได้ต้องมาร้าน