@197192
อุจีวะ
ซ่อมคอมเสร็จเเล้วตามจริงเสร็จตั้งนานเเล้ว