@208385
Darkseerc
_N4tSuz_: จะเข้าคลับ Fairy Tail ต้องทำยังไงบ้างครับ   
ต้องไปคุยกับหัวคลับอ่ะครับ ตอนนี้ผมแทบไม่ได้เข้าไปยุ่งกับตรงนั้นแล้วนี้สิ