@212151
Themoswitoon
mr.riorick: เพราะดีๆ ^^ นานะเล่นเกมอะไรบ้างหรือป่าวนี่ หรือว่าไม่เล่นเลย 55555
ไม่ได้เล่นอ่ะ^^ ว่างๆก็อ่านการ์ตูนเล่นไรเล่นไปเรื่อยๆ