sebastine
BaerKurun: ถ้าอ่านแบบมังงะมาก่อนะจะสนุกยิ่งกว่าเดิมเลยครับ :)
ค่ะ พอดูใน anime จบก็ไปอ่านมังงะต่อจากตอนที่ดูจบไปน่ะค่ะ