@45406

มารยาทการใช้เฟซบุ๊คเบื้องต้น

~Toyr2th~ View 654
    เนื้อหาทั้งหมดจัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรณีศึกษาเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับบุคลที่มีอยู่จริง…

บทที่ ๑.๑ : บ้านของเรา
บทที่ ๑.๒ : ชนิดของเพื่อน


บทที่ ๑.๓ : ไม่ดูเล้ยย


รักษาสุขภาพ(จิต)ด้วยครับ

Credit: http://phuphuphuphuphu.com