@52391
sebastine
kil159357: อุย ขอภัยมณีจ้า จำผิดคน   
ออ พี่กำลังเอ็นจ้า ห่างปีนึงเนอะ   
ฮะๆๆ ไม่เป็นไรค่ะ อ๋อค่ะ แล้วคิลจะเข้าคณะอะไรเหรอคะ