@56352
KungTon_KC
Lul2eS: ใช่เมล์ของอะไรครับ ลองเช็คที่อีเมล์ขยะจะอยู่ในนั้นครับ ...
ได้ละครับ :] เกือบลืมอีเมลใช้สมัคร ถ้าเข้าวันนี้ไม่ได้ร้องเลย TT จบกันทุกสิ่งทุกอย่าง ...