@57000
Zefer
โทดนะเออแวะมาส่อง จะมาถามว่าตรงกล่องเพลงอ่ะใส่รูปยังไงหรอ คือเราลองเอารูปไปฝากแล้วเอาลิงค์มาใส่แล้วอ่ะ แต่มันไม่ขึ้น T^T