EvangelineAz
inwnickfear: รับทราบเลยครับ จะปฏิบัตตามกฏเป็นอย่างดี
OK ค่ะรับเข้าคลับเรียบร้อยแล้วนะค่ะ
อย่าลืมแนะนำตัว + รับทราบกฎภายใน 2 วันนะค่ะ
จะได้ผ่านจากการถูกคัดออกคลับ ^^