@68728
AllNewSDM
15092539: รับเพื่อนแล้วนะครับ // งงกับคำถามครับ
ขอบคุณครับ ก็ให้ทายเล่นไงที่ชื่อผมนะ All New SDM ตรง SDM ทายซิว่าย่อมาจากอะไร?