Light
monsterps00: ซินเจียอยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้ จ้าน้องไลท์ตรุษจีนปีนี้ขอให้ได้ซองเยอะๆนะโหะๆ ...
เช่นกันครับๆ ปีนีซองหดหายไปกับน้ำท่วมแหง TT