@85003
มาsu้oย
maaaaai: ท.ท. คืออะไร 5555
ทักทายไงครับ