yukine
meowlovekorean: วางแผนน่ะ ของที่ต้องใช้ปากกาดินสอสียางลบไม้บรรทัดลิควิด หาขวดหรือกล่องมาใส่แ ...
อะไรกัน ความเป็นแบบแผนแบบนี้ อ้าาาา...ช่างน่ากลัวยิ่งนัก