@90690
kit6580
ขอให้อำนาจของศาสดา และ เหล่าสาวกทั้งหลาย

จงดลบันดาลให้เหล่าสหายข้า

จงประสบแต่ความสุขทางทวารกันถ้วนหน้า

ยาราไนก้า !!