@98074
fanasai
kyle: ของไมเอดะจังไม่มีคนรึไงล่ะ
ไม่อยากรบกวนเค้า
อีกอย่าง เขาไม่ว่าหรอก น่าจะดีใจด้วยที่คนเฒ่าคนแก่โผล่มาให้เด็กๆเห็นหน้าบ้าง //เผ่นล่ะ!!