@Action_iD
jupiter_rainy
koilklio1130: ไม่ ติดเเน่(ไม่เเน่นอน) เจ๊ถามอย่างดิ ไอ้ลายเซ็นน่ะมันทำกันไง ง่ะ เว็บนี่
(ถามอ ...
ลงรูบในเว็บก่อน แล้วค่อยเอาไปวางน่ะ
เว็บนี้ๆ http://image.ohozaa.com/main/
ส่วนวาดรูป เจ้ชอบมากๆๆๆๆ ทำไมเร๊อะ